Kim jesteśmy?

Projekt Narodowcy RP powstał pod koniec 2015 r., jako odpowiedź na brak organizacji realizującej założenia polskiej myśli narodowej, która korzystając z bogatego skarbca doświadczenia i dorobku polskich patriotów XIX i XX wieku realizowałaby swe cele poprzez pracę organiczną oraz stałaby otworem dla osób mających już spore doświadczenie życiowe. Zrzeszamy Patriotów zaangażowanych lub chcących zaangażować się społecznie i politycznie, posiadających ugruntowane wykształcenie, znających trud wychowania rodziny, pracy zawodowej czy prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Pierwsze spotkanie robocze odbyło się późną jesienią 2015 w Lublinie z inicjatywy lubelskich i wrocławskich środowisk patriotycznych. Wówczas zdecydowaliśmy o tym, że chcemy wspólnie działać i pracować dla naszego Kraju, dla Polski.

Dziś w skład projektu społeczno-politycznego pod nazwą Narodowcy RP wchodzą ludzie z różnych miast Polski. Nasi sympatycy biorą udział w różnego rodzaju akcjach - manifestacjach, pikietach, spotkaniach, odczytach. Cały czas zgłaszają się nowe osoby z różnych części Polski oraz spoza jej granic chcący wspólnie tworzyć nowy ruch społeczny.

Czy w Polsce jest miejsce dla nowej patriotycznej siły? Zdecydowanie tak! Tworzymy organizację skupioną nie wokół osoby wodza, ale wokół idei. Idei, której główny zarys zawiera nasza Deklaracja Ideowa. Idei, w której centrum stoi dobro Polski i Narodu Polskiego. Możemy poszczycić się nowymi liderami. Liderami, którzy nie zostali wykreowani przez nieznane siły czy grupy wpływów, ale przez swoją aktywną działalność społeczno-polityczną niejako sami stanęli na wysokości zadania. I stali się w swoich lokalnych społecznościach - miasta, gminy, powiatu, województwa - Liderami. Nie tylko z nazwy, ale posiadającymi realny wpływ na pozostałych naszych Sympatyków.